Najaarsconcert met Collegium vocale Aarhus 12 oktober 2019

Des Avonds - Schroyens

Uitvoering

oefenen

Sopraan

alt

tenor

bas